Escoles

EL PROJECTE BIBLIOTECA – ESCOLA (PBE)


Introducció

El Projecte Biblioteca – Escola (PBE) és un projecte de formació d’usuaris adreçat als alumnes de primària de les escoles de Sant Pere de Ribes.

El projecte va començar a gestar-se l’any 2001, quan des de les biblioteques públiques es va veure la necessitat de fer un treball en profunditat amb les escoles, i es va iniciar, pròpiament, al setembre del curs 2001-2002. 

El seus objectius generals eren: 

- Apropar la biblioteca al col·lectiu docent 
- Estimular als nens i nenes en l’ús de la biblioteca 
- Donar a conèixer a mestres i alumnes els recursos de la biblioteca 
- Aconseguir la màxima autonomia dels alumnes en la utilització d’eines de cerca d’informació 
- Aconseguir una plena coordinació entre biblioteca i escola 

Per assolir aquests objectius vam tenir clar, des del primer moment, la necessitat de comptar amb la complicitat de les bibliotecàries escolars, que han estat peces claus en aquest projecte.

Què és el PBE?

Ja des del seu inici va ser un projecte força ambiciòs, amb cinc sessions de formació, que bàsicament s’han mantingut al llarg dels anys:

1. Treballem la biblioteca des de l’escola: és una primera sessió introductòria, que es realitza a la biblioteca escolar, i on els alumnes posen en comú el que entenen per biblioteca. També es treballen les normes d’ús i comportament, i s’explica el funcionament del carnet de la biblioteca.

2. Visitem la biblioteca: aquesta sessió es realitza a la biblioteca pública i a partir d’un conte expliquem la diferència entre els llibres d’imaginació i de coneixement, i com s’ordenen als prestatges.

3 i 4. El catàleg de la bibioteca / Fent proves al catàleg: originalment eren dues sessions, una de teòrica a la biblioteca pública i una de pràctica, que originalment es feia a la biblioteca pública però que es va traslladar més endavant a l’aula d’informàtica de l’escola. Aquestes sessions han anat evolucionant fins convertir-se en una única sessió, que es realitza a l’aula d’informàtica de l’escola, preferentment amb mig grup classe.

5. Les obres de consulta: es realitza a la biblioteca pública i és la sessió que ha variat més amb el temps. Fins aquest curs era una sessió de treball individual de diccionaris, enciclopèdies i atles. Ha evolucionat a un treball en equip, molt més pràctic, on s’ha de buscar informació concreta al catàleg, enciclopèdia, diccionari i atles.

Per elaborar el projecte es va partir del material Exploradors de biblioteques: programa per conèixer la biblioteca i el seu funcionament, de la Diputació de Barcelona. 

La evolució del projecte

Curs 2001-2002

Va ser el curs d’implementació del projecte. Els materials eren fotocòpies d’elaboració pròpia. En aquest primer any la formació va anar adreçada als alumnes de 3er i 4rt de primària.

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, Els Costerets i La Riera amb 213 alumnes implicats.

A Roquetes van participar-hi les escoles Les Roquetes i Santa Eulàlia amb 184 alumnes implicats.

Curs 2002-2003

Es va adreçar la formació als alumnes de 3er i de 6è. Vam disposar de pressupost municipal per comprar carpetes en les que donar el material, encara fotocopiat, als alumnes. Les carpetes eren vermelles per als alumnes de 3er i verdes per als de 6è.

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, Els Costerets i La Riera amb 171 alumnes implicats.

A Roquetes van participar-hi les escoles Les Roquetes i Santa Eulàlia amb 203 alumnes implicats.

Curs 2003-2004

Es va convocar un concurs públic per la creació de la mascota de les biblioteques de Sant Pere de Ribes. La guanyadora va ser l’Esther Alsina. Tot seguit es va fer un concurs per trobar nom a la mascota, que va passar a anomenar-se Bibliol. A partir d’aquest curs la formació es va restringir als alumnes de 3er, ja que no disposavem de prous recursos de personal per adreçar-la a més d’un curs a l’hora.

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, Els Costerets i La Riera amb 104 alumnes implicats.

A Roquetes van participar-hi les escoles Les Roquetes i Santa Eulàlia amb 81 alumnes implicats.

Curs 2004-2005

Es van editar, per primer cop, uns quadernets de formació. Substituien les fotocòpies i utilitzaven al Bibliol, la mascota, com a element identificador. Es va fer la mascota en paper matxé per tenir-la a la sala infantil de les biblioteques i utilitzar-la com a element de foment de la lectura.

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, Els Costerets i La Riera amb 114 alumnes implicats.

A Roquetes va participar-hi l’escola Les Roquetes amb 48 alumnes implicats.

Curs 2005-2006

Aquest curs la sessió Fent proves al catàleg, més pràctica, però que encara es feia a la biblioteca pública, es va decidir dividir en dos grups, que treballaven en espais diferenciats (sala infantil i sala polivalent a la Biblioteca Manuel de Pedrolo, i sala infantil i sala d’adults a la Biblioteca Josep Pla)

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, Els Costerets i La Riera amb 153 alumnes de 3er.

A Roquetes va participar-hi l’escola Les Roquetes amb 39 alumnes implicats.

Curs 2006-2007

Durant aquest curs es va posar en marxa un nou projecte de formació d’usuaris, pensat com a complent del PBE, per als alumnes de 5è i 6è: Bibliotecaris per un dia.

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, Els Costerets, La Riera i Les Parellades (que per primer any comptava amb alumnes de 3er de primària) amb 148 alumnes implicats.

A Roquetes van participar-hi les escoles Les Roquetes i Santa Eulàlia amb 88 alumnes implicats.

Curs 2007-2008

Es va fer una reedició del quadern, que s’havia exhaurit, amb modificacions diverses, fruit de l’experiència dels cursos anteriors i d’acord amb els suggeriments fets pels mestres i les bibliotecàries escolars implicats en el projecte.

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, Els Costerets, La Riera i Les Parellades amb 148 alumnes implicats.

A Roquetes va participar-hi l’escola Les Roquetes amb 50 alumnes implicats.

Curs 2008-2009

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, Els Costerets, La Riera i Les Parellades amb 141 alumnes implicats.

A Roquetes, degut al tancament de la biblioteca durant mig any, no es va realitzar formació d’usuaris durant aquest curs.

Curs 2009-2010

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, Els Costerets, i Les Parellades amb 84 alumnes implicats.

Degut que al curs anterior no s’havia ofertat formació d’usuaris a Les Roquetes per al curs 2009-2010 es va ofertar a 3er i a 4rt, per tal que tots els alumnes poguessin gaudir de la formació d’usuaris. Finalment hi van participar els alumnes de 3er i 4rt de l’escola Santa Eulàlia, el que suposa 125 alumnes implicats.

Curs 2010-2011

A partir d’aquest curs es decideix repartir les visites entre 3er i 4rt. Les dues primeres sessions es fan a 3er i les dues darreres, a 4rt.

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, Els Costerets, La Riera i Les Parellades amb 264 alumnes implicats. L’escola La Riera només va fer les sessions a 4rt, i com que el curs anterior no havien fet les primeres sessions, van fer totes les sessions de formació, les corresponents a 3er i a 4rt.

A Roquetes hi van participar els alumnes de 3er i 4rt de les escoles Santa Eulàlia, Roquetes i Mediterrània, gairebé 300 alumnes. 

Curs 2011-2012

A Ribes van participar-hi les escoles El Pi, La Riera, Els Costerets, i Les Parellades amb 358 alumnes implicats. Els alumnes de 4rt de l’escola La Riera, que el curs anterior no havien fet les primeres sessions, van fer aquest curs totes les sessions de formació, les corresponents a 3er i a 4rt.

A Roquetes hi van participar les escoles Santa Eulàlia i Mediterrània, amb 194 alumnes implicats.

Curs 2012-2013

Aquest curs s’ha fet una nova edició del quadernet, incorporant algunes millores que estaven pendents, i també s’ha redefinit la sessió de les obres de referència, fent-la molt més pràctica. A més del quadernet també s’han editat unes enganxines noves del PBE.

A Ribes hi estan participant les escoles El Pi, Els Costerets i Les Parellades, i a Roquetes les escoles Santa Eulàlia, Mediterrània i Roquetes.

Conclusions

Està clar que aquest és un projecte important per les biblioteques de Sant Pere de Ribes, en el que han volcat molts recursos i esforços. Ha anat evolucionant i creixent al llarg dels anys, per tal d’anar-nos adaptant a les diferents necessitats detectades. Des de les biblioteques estem molt satisfets del treball que s’ha fet amb les escoles al llarg d’aquests anys, ja que ha estat molt enriquidor.